Συνάντηση εργασίας Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. με τον ΥΝΑΝΠ Χρήστο Στυλιανίδη

Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Χρήστο Στυλιανίδη πραγματοποίησε η Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ., στο πλαίσιο της οποίας συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Από την πλευρά της Ομοσπονδίας κατατέθηκε το σύνολο των Οικονομικών, Ασφαλιστικών και Θεσμικών της διεκδικήσεων, με τις αναλυτικές θέσεις και προτάσεις της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. έτσι όπως αυτές διαμορφώθηκαν στο 24ο Τακτικό Συνέδριο.

Επιπλέον, συζητήθηκαν ρυθμίσεις οι οποίες έχουν νομοθετηθεί, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχουν ενεργοποιηθεί και ζητήθηκε να καταρτιστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους.

Ο κ. Υπουργός επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλα τα θέματα και δήλωσε πως είναι πρόθυμος να αναλάβει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία για την επίλυσή τους, παραμένοντας σε συνεχή επικοινωνία και διαβούλευση με την Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα των Τακτικών Μεταθέσεων 2023, επισημάνθηκε ότι δεν ανταποκρίνονται στην αποτύπωση των αναγκών του προς μετάθεση προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ούτε στις βασικές αρχές του θεσμικού πλαισίου μεταθέσεων, καθότι οι λιμενικοί που δεν υπηρετούν στον τόπο προτίμησής τους και σε Λιμενικές Αρχές πρώτης γραμμής, παραμένουν ξεχασμένοι μέχρι και στον τριπλάσιο χρόνο από αυτόν που προβλέπεται και ζητήθηκε η άμεση επίλυση του ζητήματος.