Δημόσιοι υπάλληλοι: Τι ορίζει η εφαρμοστική εγκύκλιος για τις αυξήσεις αποδοχών και επιδομάτων

Σαφείς οδηγίες εφαρμογής των νέων διατάξεων που αφορούν στις αυξήσεις των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων από την 1η Ιανουαρίου 2024, δίνει εγκύκλιος του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνου Πετραλιά.

Με την ίδια εγκύκλιο ορίζονται τα ανώτατα όρια αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών των υψηλόβαθμων στελεχών του Δημοσίου, με τον υψηλότερο μισθό να ανέρχεται σε 8.426,56 ευρώ στην περίπτωση ανώτατων δικαστικών και του προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Οι αυξήσεις στους μισθούς 660.000 δημοσίων υπαλλήλων, για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια, θα στοιχίσουν στον κρατικό προϋπολογισμό περίπου 900 εκατ. ευρώ (μέρος του κόστους θα αντισταθμιστεί από τη φορολόγηση των αποδοχών).

Ωστόσο, το «καθαρό» ποσό (μετά την παρακράτηση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών) που θα «μοιραστούν» οι δημόσιοι υπάλληλοι περιορίζεται στα 600 εκατ. ευρώ.

 • Σύμφωνα με τις ψηφισμένες από τη Βουλή διατάξεις η αύξηση στις αποδοχές όλων των δημοσίων υπαλλήλων φθάνουν τα 70 ευρώ το μήνα, στα επιδόματα τέκνων οι αυξήσεις κυμαίνονται από 20-50 ευρώ, ενώ κατά 30% αυξάνονται τα επιδόματα θέσης ευθύνης.

Από το νέο έτος τα ανώτατα ποσά αποδοχών διαμορφώνονται ως εξής:

 • Γενικός Γραμματέας Υπουργείου: 5.121 ευρώ
 • Δικαστικοί λειτουργοί και  κύριο προσωπικό Νομικού Συμβουλίου του Κράτους: 8.426,56 ευρώ.
 • Ιατροί του ΕΣΥ:  6.454 ευρώ.
 • Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας:  5.615 ευρώ.
 • Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.:  5.269,88 ευρώ.

Οι βασικοί μισθοί

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι βασικοί μισθοί των μισθολογικών κλιμακίων, προσαυξάνονται από 1η Ιανουαρίου 2024 με ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο γινόμενο του εισαγωγικού μισθού της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 0,0897, στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

Υψηλότερες αυξήσεις στις μηνιαίες τους αποδοχές θα δουν όσοι έχουν παιδιά. Για το πρώτο παιδί το επίδομα αυξάνεται κατά 20 ευρώ, ενώ όσοι έχουν δύο ή περισσότερα παιδιά θα δουν το επίδομά τους αυξημένο κατά 50 ευρώ.

Συνεπώς: για υπάλληλο με ένα παιδί το επίδομα αυξάνεται σε 70 ευρώ, με δύο παιδιά σε 120, με τρία σε 170, με τέσσερα σε 220. Υπάλληλος με πέντε παιδιά λαμβάνει επίδομα 290 ευρώ (220+70) και με έξι 360 (290+70) συνολικά.

Αυξήσεις προβλέπονται και σε μια σειρά άλλων επιδομάτων. Στα επιδόματα θέσης ευθύνης τα οποία λαμβάνουν 65.000 δημόσιοι υπάλληλοι, η αύξηση είναι 30%. Το επίδομα λαμβάνουν  τμηματάρχες, υποδιευθυντές, διευθυντές, γενικοί διευθυντές, αλλά και όσοι κατέχουν θέσεις ευθύνης στους κλάδους των ενστόλων, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, των ιατρών του ΕΣΥ, των ερευνητών, των προϊσταμένων εκπαίδευσης κ.λπ.

Παράλληλα, η εγκύκλιος προβλέπει:

 • Αύξηση κατά 15 ευρώ του επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που είναι έγγαμοι ή έχουν παιδιά.
  Πρόκειται για ειδικό επίδομα που το λαμβάνουν 112.000 δικαιούχοι. Το εν λόγω επίδομα αναπροσαρμόζεται από 55 ευρώ σε 70 ευρώ για τους έγγαμους χωρίς τέκνα και από 115 ευρώ σε 130 ευρώ για τους έγγαμους με τέκνα.
 • Αύξηση κατά 30% του επιδόματος παραμεθορίου από 100 στα 130 ευρώ και αφορά 21.200 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.
 • Επιπλέον αύξηση μισθών των μελών ΔΕΠ (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) και θέσπιση ειδικού επιδόματος βιβλιοθήκης, με συνολική μεσοσταθμική αύξηση αμοιβών κατά 10%. Συγκεκριμένα, αναπροσαρμόζεται αναδρομικά από 7/10/2022 το μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ (12.500 δικαιούχοι) σε συμμόρφωση με τις σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ. Η αύξηση αυτή είναι επιπλέον της αύξησης των 70 ευρώ και της οικογενειακής παροχής που θα λάβουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι.
 • Χιλιομετρική αποζημίωση. Το ύψος της χιλιομετρικής αποζημίωσης για τις μετακινήσεις εντός ή εκτός έδρας, όταν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου αυξάνεται από 01/01/2024 στο ποσό των 20 λεπτών για κάθε χιλιόμετρο.

Πηγή: ertnews.gr