Νέα παράταση για το διαγωνισμό επέκτασης του αμαξοστασίου Τραμ στο Ελληνικό

Τρίτη και τελική παράταση πήρε ο διαγωνισμός για την επέκταση του αμαξοστασίου του Τραμ στο Ελληνικό. Πιο συγκεκριμένα η κατάθεση προσφορών μετατέθηκε για την 1η Μαρτίου από 22 Φεβρουαρίου και η αποσφράγιση τους από τις 23 Φεβρουαρίου πήγε στις 2 Μαρτίου. Οι παρατάσεις δόθηκαν ύστερα από σχετικά αιτήματα των ενδιαφερόμενων να συμμετάσχουν σχημάτων.

Πρόκειται για ένα απαραίτητο έργο το οποίο θα αυξήσει τη χωρητικότητα του αμαξοστασίου για να μπορούν να σταθμεύουν τα 25 νέα Τραμ της Alstom τα οποία ήδη έχουν αρχίσει να φτάνουν. Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Αττικό Μετρό.