Τι γίνεται με τον ΕΔΣΝΑ; «Πυρά» Μανιατογιάννη για τις αναδρομικές χρεώσεις σε απορρίμματα και βιοαπόβλητα

Ο Δήμαρχος Βριλησσίων, Ξένος Μανιατογιάννης απορρίπτει τις Προγραμματικές συμβάσεις αποδοχής των τετελεσμένων της Συμφωνίας του ΕΔΣΝΑ, επιμένοντας στην ανάγκη τήρησης των δεσμεύσεων του ΕΔΣΝΑ για μη επιβολή αναδρομικών χρεώσεων στα απορρίμματα και στα βιοαπόβλητα.

Μεταξύ άλλων, υπογραμμίζει ότι «Από τις αυξήσεις που αναγγέλθηκαν μεσούσης της χρονιάς και των ήδη υλοποιούμενων προϋπολογισμών των Δήμων για αναδρομική χρέωση των δήμων για τα δημοτικά απορρίμματα Και ιδιαίτερα για τα βιοαπόβλητα (κλαδέματα και οικιακά οργανικά), όσο ο χρόνος περνάει χωρίς νέα απόφαση προσαρμογής των χρε-

ώσεων στις κοινές αποφάσεις που λήφθηκαν μεταξύ δήμων, ΕΔΣΝΑ και Περιφέρειας Αττικής, διαφαίνεται ότι τελικά άλλα λέμε και άλλα κάνουμε.» Επίσης, αναφέρει: «Σαν να μην έφτανε αυτό, αντί για υλοποίηση των δεσμεύσεων διόρθωσης της Τιμολογιακής Πολιτικής ως προς την αναδρομικότητά της από τη διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, είδαμε στη συνέχεια να αναρτάται Συμφωνία Πλαίσιο 10 Ομάδων (Διαγωνισμών) επενδύσεων 4+4 ετών (προαίρεση) συνολικής αξίας 223 εκ. ευρώ (με προγενέστερη της συνέλευσής μας ληφθείσα απόφαση και μεταχρονολογημένη ανάρτησή της 23/6), με μόνη εγγύηση τις εισφορές των δήμων της Αττικής στον ΕΔΣΝΑ (συνεπώς και του Δήμου Βριλησσίων). Μάλιστα, πρόσφατα στάλ-

θηκε στο Δήμο μας Προγραμματική Σύμβαση, βάσει της οποίας μας ζητείται η (εκ των υστέρων) έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή της φιλοξενίας του εξοπλισμού που αφορούσε η συγκεκριμένη διαδικασία, χωρίς καμία προηγούμενη θεσμική ή οποιασδήποτε μορφής ενημέρωσή μας ή των οργάνων εκπροσώπησής μας και χωρίς έγκριση από το Δ.Σ. και ένταξή της συγκεκριμένης δράσης σε εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό στο πλαίσιο του Εθνικού και (υπό επικαιροποίηση άλλωστε) περιφερειακού σχεδιασμού διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής (ΕΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ αντίσοτιχα) .»

Ο Δήμαρχος Βριλησσίων, επίσης, αναφέρεται στην ανάγκη τήρησης της δέσμευσης για από κοινού καθορισμό από τις δυο διοικήσεις, της ΠΕΔ Αττικής και του ΕΔΣΝΑ, της τιμολογιακής πολιτικής για το 2021 και για την παραγωγή και έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου και της εν γένει στρατηγικής του συνδέσμου απορριμμάτων της Αττικής. Τέλος, ο κ. Μανιατογιάννης τονίζει ότι, πέραν της άρσης των αναδρομικών χρεώσεων, απαιτείται άμεσα «κοινή συνεδρίαση

των διοικήσεων ΠΕΔΑ και ΕΔΣΝΑ επιπλέον «για την απόρριψη των προγραμματικών συμβάσεων αποδοχής των τετελεσμένων της Συμφωνίας Πλαίσιο-“ΜΑΜΟΥΘ” (223 εκ. ευρώ για 8 χρόνια)»