Ποιος ελέγχει τον «ανεξάρτητο μηχανικό» που επιτηρεί τα έργα για τις υποχρεωτικές επενδύσεις στον ΟΛΠ;

Πολλά ακούμε για τις «υποχρεωτικές επενδύσεις» στο λιμάνι…

Ρωτάμε:

Στη Σύμβαση Παραχώρησης έχει προβλεφθεί ξεκάθαρα ποιος επιτηρεί την πορεία των έργων και ποιος αξιολογεί τα ποσά που δαπανούνται για αυτές τις «υποχρεωτικές επενδύσεις»;…