Διαχείριση απορριμμάτων: Η μπίζνα είναι μεγάλη και στην «πιάτσα» ακούγονται πολλά

Ετοιμάζονται οι φάκελοι και προχωρούν οι μελέτες ώστε να προχωρήσει, μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), η κατασκευή των μεγάλων μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών, τον Πειραιά και στο Γραμματικό. Οι νέες μονάδες θα έχουν ολοκληρωθεί το 2025. Η… μπίζνα είναι μεγάλη, από τη συλλογή, επανάχρηση και ανακύκλωση υλικών μέχρι την αξιοποίηση ενέργειας από υπολείμματα σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων σε ειδικές εγκαταστάσεις και με συστήματα νέων τεχνολογιών. Αν και στο επίσημο σχέδιο δεν βλέπουμε τη λέξη «καύση», ακούγεται στην «πιάτσα» για 2 εργοστάσια καύσης… Υπάρχει τέτοια περίπτωση; Ας ελπίσουμε πως δεν υπάρχουν «κρυφά» σημεία…