ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ: Όχι στην εισβολή ιδιωτικών εταιρειών στο Δήμο Βύρωνα

Επιστολή-καταγγελία μας έστειλε το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα εξ αφορμής της εισήγησης προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για   να υπογράψει σύμβαση – ύψους 50.000 ευρώ,  ανάθεσης σε ιδιωτική εταιρεία την μεταφορά των αδρανή υλικών  ( μπάζα) για ένα χρόνο. Οι εργαζόμενοι του Δήμου, μετά μηχανήματα του δήμου θα τα περισυλλέγουν και η εταιρεία θα τα μεταφέρει προς ανακύκλωση.

Σας παραθέτουμε αυτούσια την επιστολή:

Εν μέσω κορονοϊού η δημοτική αρχή (ΣΥΡΙΖΑ) του Δήμου Βύρωνα αρπάζει την ευκαιρία που της έδωσε η νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση  της Ν.Δ, με την πρόσφατη διάταξη νόμου Άρθρο 117 του Ν.4674/20 παρ. 1 (ΦΕΚ 53 Ά /11-03-2020), το οποίο αντικατέστησε το προγενέστερο άρθρο 61 παρ. 1 του Ν. 3979/2011 “περί Σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και  αναφέρει:

“ 1. Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της οικονομικής επιτροπής καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.”.Να σημειώσουμε ότι με νομοθετική παρέμβαση της Ν.Δ επιβλήθηκε  αντιδημοκρατική εκτροπή που  μετατρέπει την μειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο σε πλειοψηφία στην οικονομική επιτροπή, δίνοντας τη δυνατότητα στις μειοψηφούσες δημοτικές αρχές να αποφασίζουν και να περνάν  ότι θέλουν.

Η μειοψηφούσα δημοτική αρχή χωρίς κανένα πολίτικο ηθικό δισταγμό και αναιρώντας όσα η ίδια δεσμευόταν στο δημοτικό συμβούλιο  15 -11-2019,  προκειμένου να αποσπάσει την ψήφο συμβούλων της αντιπολίτευσης, διαβεβαίωνε ότι θα δρομολογήσει  λύση μέσα από την υπηρεσία και ότι η σύμβαση με τον ιδιώτη θα έχει διάρκεια πέντε μηνών για να απομακρυνθούν τα μπάζα που είχαν συσσωρευτεί από το Δήμο. Και θα έπαιρνε όλα τα μέτρα έτσι ώστε η υπηρεσία καθαριότητας να μπορεί να ανταποκριθεί χωρίς ιδιωτική εταιρεία. Ο λόγος τους συμβόλαιο.

 Ο Δήμος έχει υποχρέωση να περισυλλέγει μόνο τα μπάζα που ο ίδιος παράγει μέσω των υπηρεσιών του (π.χ. Τεχνική Υπηρεσία) και όχι γενικότερα τα μπάζα των πολιτών που έχουν υποχρέωση με δική τους ευθύνη να τα περισυλλέγουν π.χ. σε σιδερένιους κάδους και να τα απομακρύνουν.

 Τώρα επανέρχεται.  Αυτή τη φορά η εισήγηση δεν γίνεται προς το Δημοτικό συμβούλιο αλλά προς την οικονομική επιτροπή την Δευτέρα 27-4 ,   όπου σύμφωνα με την πρόσφατη διάταξη Ν.4674/20 (ΦΕΚ 53 Ά /11-03-2020), του υπουργού εσωτερικών η δημοτική αρχή  από μειοψηφία στο Δ.Σ  μετατρέπεται σε  πλειοψηφία και  αρπάζει την ευκαιρία  αφού  μπορεί να αποφασίζει ότι θέλει σε βάρος του Δήμου και των δημοτών. Εισηγείται  να υπογράψει σύμβαση – ύψους 50.000 ευρώ,  ανάθεσης σε ιδιωτική εταιρεία την μεταφορά των αδρανεί υλικών  ( μπάζα) για ένα χρόνο. Οι εργαζόμενοι του Δήμου, μετά μηχανήματα του δήμου θα τα περισυλλέγουν και η εταιρεία θα τα μεταφέρει προς ανακύκλωση.

Πρόκειται για μια απαράδεκτη, αντιδημοκρατική πολιτική πρακτική που κατά τα άλλα ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει αλλά στο Δήμο Βύρωνα η δημοτική αρχή που υποστηρίζει και ο Δήμαρχος κ. Κατωπόδης που εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ στα όργανα της αυτοδιοίκησης, πολιτεύεται με τρόπο αντιδημοκρατικό, ανοίγοντας   την πόρτα  για την είσοδο ιδιωτικών εταιρειών στη διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Βύρωνα.

 Η απόφαση αυτή θα έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση των δημοτών και την εξυπηρέτηση των ιδιωτικών εταιρειών. (Να σημειώσουμε ότι στο Δήμο Βύρωνα το 2001 απομακρύνθηκε  ιδιωτική εταιρεία που μετέφερε τα απορρίμματα στη χωματερή, μετά από πολυήμερες κινητοποιήσεις των εργαζομένων).

Η Δημοτική αρχή το μόνο σχέδιο που έχει είναι η εισβολή ιδιωτικών εταιρειών στη διαχείριση των απορριμμάτων και ας  ισχυρίζεται το αντίθετο. Χθες ανάθεσε σε εταιρεία την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, τις ηλεκτρικές συσκευές, τη συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού, σήμερα εισηγείται για τα μπάζα, Αύριο  ποιος ξέρει τι άλλο θα θέλει να δώσει!!!

Αυτή η πολιτική τακτική που φέρνει τις ιδιωτικές εταιρείες στο Δήμο Βύρωνα δεν πρέπει να περάσει. Γιατί θα έχει ολέθριες συνέπειες στο παρόν και το μέλλον για τους δημότες και για τους εργαζόμενους.

Οι ιδιώτες ΔΕΝ ενδιαφέρονται να εισβάλουν στο Δήμο, για το καλό της πόλης και των κατοίκων της. Ενδιαφέρονται μόνο για τα κέρδη τους.

Καταγγέλλουμε την πολιτική αυτή της δημοτικής αρχής στο λαό του Βύρωνα. 

Ο Δήμαρχος της πόλης κ. Κατωπόδης μαζί με τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης του, αν αντιλαμβάνονται τον ρόλο του μεσάζοντα για τις ιδιωτικές εταιρείες πρέπει να γνωρίζουν ότι ο Δήμος δεν είναι επιχείρηση, είναι και πρέπει να παραμείνει δημόσιος φορέας, ικανός να παρέχει υπηρεσίες στους κατοίκους που πληρώνουν πανάκριβα δημοτικά τέλη. Έχουν ευθύνη για την πολιτική που ακολουθούν. Οφείλουν να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον με τον καλύτερο τρόπο, να οργανώνουν τις υπηρεσίες του Δήμου, να διεκδικούν μόνιμο προσωπικό, να προστατεύουν το περιβάλλον  και όχι να στρώνουν το δρόμο ώστε να   υπογραφούν συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες, δήθεν πως δεν γίνεται αλλιώς.     

Το σωματείο μας πρόσφατα κατέθεσε την πρόταση του για την αναβάθμιση της υπηρεσίας καθαριότητας χωρίς την συμμέτοχη ιδιωτικών εταιρειών και εργολάβων. Τα αυτιά της δημοτικής αρχής είναι κλειστά γιατί άλλα σχέδια έχει και όχι την διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα της καθαριότητας στην πόλη, που σχετίζεται με την ζωή των πολιτών. Η πανδημία του κορονοϊού  ανέδειξε την ανάγκη να  θωρακιστούν, ενισχυθούν οι  δημοτικές υπηρεσίες με μόνιμο προσωπικό και μηχανήματα και να μην τις απαξιώνουν με τις πολιτικές τους.   Οι εργαζόμενοι του Δήμου βρίσκονται και πάλι  στην πρώτη γραμμή και τις ήμερες του κορονοϊού  προς όφελος της ζωής των πολιτών, αυτό μην το ξεχνάνε.

Καλούμε τη δημοτική αρχή έστω και την τελευταία στιγμή να αποσύρει την εισήγηση αυτή από τη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής την Δευτέρα 27 Απριλίου. Δεν έχει την πολιτική εντολή από το λαό του Βύρωνα για να παίρνει τέτοιες αποφάσεις που μόνο τα ιδιωτικά συμφέροντα εξυπηρετούν.

Καλούμε τις δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης όχι μόνο να μην ψηφίσουν την εισήγηση αυτή αλλά να καταγγείλουν την πολιτική τακτική της δημοτικής αρχής.

 Τέλος θα είχε ενδιαφέρον να πληροφορηθούμε οι εργαζόμενοι και ο λαός του Βύρωνα ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα τι θέση παίρνει για τις πολιτικές  αυτές της δημοτικής αρχής  που στηρίζει.   

Ενισχύστε το δημόσιο κοινωνικό χαρακτήρα του Δήμου. Μην απαξιώνεται τις υπηρεσίες με την πολιτική σας. ΕΞΩ ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ.

Απρίλιος 2020