ΕΝΠΕ: Αρμοδιότητα των δασαρχείων-όχι των Περιφερειών οι αντιπυρικές ζώνες

Για «βροχή» αντιδράσεων που προκάλεσαν στον χώρο της Αυτοδιοίκησης οι «ανακριβείς ισχυρισμοί» του εκπροσώπου τύπου της Πυροσβεστικής Β. Βαθρακογιάννη σε ραδιοφωνική εκπομπή «πως δήθεν οι Περιφέρειες έχουν, κατά κύριο λόγο, την αρμοδιότητα των αντιπυρικών ζωνών» κάνει λόγο η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).

Με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ξεκαθαρίζει πως οι αντιπυρικές ζώνες είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των δασαρχείων, τα οποία υπάγονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Ειδικότερα, η ΕΝΠΕ επισημαίνει, μεταξύ άλλων, «προς αποκατάσταση της αλήθειας» και βάσει του κείμενου κανονιστικού πλαισίου για την αντιπυρική προστασία, όπως αυτό αποτυπώνεται στην υπ. αριθ. 3752/25.05.2018 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και τα υπ’ αριθμ. 8797/06.12.2019 και 2876/12.04.2021 έγγραφα του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, ότι η αρμοδιότητα καθαρισμού, βελτίωσης και διάνοιξης δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών με σκοπό την αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιών είναι αποκλειστική ευθύνη των δασαρχείων, τα οποία υπάγονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

«Ως εκ τούτου, είναι αυτονόητο ότι ουδεμία ευθύνη ή αρμοδιότητα επί του συγκεκριμένου αντικειμένου βαρύνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις Περιφέρειες».

Παράλληλα, η ΕΝΠΕ ζητεί την άμεση ανάκληση της δήλωσης του κ. Βαθρακογιάννη, όπως και την έκδοση ανακοίνωσης με την οποία θα αποκαθίσταται δημοσίως η αλήθεια.