Δικαστήριο διέγραψε οφειλές ανέργου – Θα καταβάλει μηνιαία δόση μόλις 2,49 ευρώ!

Στην προστασία του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά υπήχθη ζευγάρι στη Ρόδο με απόφαση του Ειρηνοδικείου του νησιού, το οποίο διέταξε την απαλλαγή του άνεργου άνδρα και υποχρέωση καταβολής μηνιαίας δόσης από τη σύζυγο του μόλις 2,49 ευρώ. Η πρωτοφανής δικαστική απόφαση προς όφελος δανειοληπτών, εκδόθηκε καθώς το δικαστήριο έκρινε πως δεν υπήρχε δόλος στην αδυναμία του να πληρώσει τις οφειλές του στις τράπεζες.

Ο 48χρονος εργαζόταν από το 2002 ως ελεύθερος επαγγελματίας, ενώ από το 2008 ήταν μέλος στην ομόρρυθμη εταιρεία. Το 2012 διέκοψε την δραστηριότητά του ως ελεύθερος επαγγελματίας και παρέμεινε άνεργος από τις 8-11-2013 έως 3-2-2014 και από 21-1-2014 έως 28-1-2014.

Η 44χρονη σύζυγός του εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος από τον Μάρτιο έως και τον Οκτώβριο κάθε έτους σε εταιρεία με μηνιαίες μικτές αποδοχές που ανέρχονται κατά μέσο όρο στο ποσό των 700 ευρώ. Τους υπόλοιπους μήνες είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και λαμβάνει επίδομα ανεργίας ανερχόμενο στο ποσό των 430 ευρώ.

Το ζευγάρι που έχει δύο παιδιά, είχε λάβει το 2007 δύο στεγαστικά δάνεια, με υπόλοιπα οφειλών 38.077,06 και 38.676,99 ευρώ στις 11-4-2014.

Για την εξασφάλιση των απαιτήσεων της πιστώτριας τράπεζας, είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης στην κύρια κατοικία τους. Τα εισοδήματά τους κατά τον χρόνο λήψης των δανείων ήταν τέτοια που επέτρεπαν την δανειοδότησή τους, καθώς εξασφάλιζαν την απρόσκοπτη αποπληρωμή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων. Όμως όταν ο άνδρας έμεινε άνεργος, το ζευγάρι δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει τις δόσεις των δανείων τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα.

Το Ειρηνοδικείο Ρόδου έκρινε ότι από το έτος 2013 το ζευγάρι έχει περιέλθει σε πραγματική μόνιμη αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, εξαιτίας της μακροχρόνιας ανεργίας και σε πρόβλημα υγείας του άντρα, αλλά και της μείωσης των εισοδημάτων της δεύτερης λόγω της οικονομικής ύφεσης και της πανδημίας covid-19.

Όπως διαπίστωσε το δικαστήριο εξετάζοντας τα εκκαθαριστικά σημειώματα ετών 2008 έως 2019, το σημερινό συνολικό μηνιαίο εισόδημά τους ανέρχεται σε 550 ευρώ και δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση των αναγκαίων δαπανών διαβίωσης. Η αδυναμία τους αυτή δεν οφείλεται σε δόλο. Μάλιστα αποδείχθηκε ότι είχαν επαρκή εισοδήματα με τα οποία αποπλήρωναν τις μηνιαίες δόσεις τους μέχρι και το 2013, πριν μείνει άνεργος ο 48χρονος.

Η δικαστική απόφαση

Το Ειρηνοδικείο Ρόδου έκρινε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του ζευγαριού στη ρύθμιση του Ν.3869/2010. Το δικαστήριο ρύθμισε τα χρέη του άνδρα με μηδενικές καταβολές και ορίζει νέα ημερομηνία συζήτησης της υπόθεσης την 3η Νοεμβρίου 2021. Ως προς τη σύζυγο του, ρύθμισε τα χρέη της κατά τρόπο οριστικό, ορίζοντας μηνιαίες καταβολές από τα εισοδήματά της, ποσού μόλις 2,49 ευρώ προς την πιστώτρια τράπεζα. Από το Μάρτιο του 2021, θα καταβάλει επί μία πενταετία το ποσό των 2,49 ευρώ στην τράπεζα εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου εκάστου μήνα.

Προστατεύεται η πρώτη κατοικία

Με την ίδια απόφαση εξαιρείται η εκποίηση της κύριας κατοικίας τους, επιβάλλοντας στην 44χρονη να καταβάλει το ποσό των 33.202,64 ευρώ για τη διάσωση της κυριότητας του ακινήτου. Ειδικότερα, θα καταβάλει στην πιστώτρια τράπεζα μηνιαία δόση μόλις 138,3 ευρώ επί 20 έτη, αρχής γενομένης από το μήνα Μάρτιο του έτους 2021.

Οι απαιτήσεις είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια κατά την τάξη των υποθηκών και των προσημειώσεων, εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει αυτό της ενήμερης οφειλής, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.