120 δόσεις: Ποιοι εντάσσονται στη ρύθμιση – Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για χρέη σε Δήμους και ασφαλιστικά Ταμεία

«Δώρο» τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις, αλλά και εξόφληση χρεών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) σε 120 δόσεις προβλέπει νομοσχέδιο «σκούπα» που κατέθεσε η Κυβέρνηση στην Βουλή: Στις 120 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και οι… κλήσεις της δημοτικής αστυνομίας. Αναβίωση των 120 δόσεων και προς τα ασφαλιστικά Ταμεία.

Όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους ΟΤΑ σε έως και 120 δόσεις, οι οποίες θα δημιουργηθούν έως το τέλος του χρόνου και εκείνες που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, περιλαμβάνει η ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή. Οι προωθούμενες διατάξεις έχουν συμπεριληφθεί σε πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης που αναμένεται να ακολουθήσει κατεπείγουσα διαδικασία για να ψηφιστεί την ερχόμενη Δευτέρα.

Πώς θα εξοφληθούν τα πρόστιμα στους Δήμους
Η ρύθμιση αφορά τόσο στα χρέη που δημιουργήθηκαν την περίοδο της πανδημίας, αλλά και όλα τα χρέη του παρελθόντος καθώς δεν προβλέπεται κατώτερο χρονικό όριο γέννησης οφειλής. Κατά συνέπεια θα συμπεριληφθούν σε αυτή και χρέη από κλήσεις της δημοτικής αστυνομίας που είχαν «κοπεί» την περίοδο 2015 – 16 αλλά πρόσφατα έγιναν απαιτητές από τους παραβάτες. Σύμφωνα με τη διάταξη:

  • Αν ο οφειλέτης εξοφλήσει εφάπαξ το ποσό του χρέους τότε διαγράφονται όλες οι προσαυξήσεις, τόκοι και πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλος.
  • Αν εξοφληθούν σε 2 εως 12 δόσεις η απαλλαγή ανέρχεται σε 90%
  • Αν εξοφληθούν σε 13 εγς 48 δόσεις απαλλαγή κατά 80%
  • Αν εξοφληθούν σε 49 εως 72 δόσεις απαλλαγή 70%
  • Αν εξοφληθούν σε 73 εως 120 δόσεις απαλλαγή 60%.

    Τα χρέη που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση είναι εκείνα που α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών γ) δεν έχουν βεβαιωθεί επειδή εκκρεμεί γι’ αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό, εφόσον στην τελευταία περίπτωση ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα.

Αν ο οφειλέτης επιλέξει την τμηματική καταβολή τότε η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός 3 εργάσιμων από την ημέρα ένταξης στη ρύθμιση ενώ οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται εως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα. Κάθε δόση πλην της τελευταία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 20 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και 50 ευρώ για επιχειρήσεις ενώ η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση 2%. Εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει 3 συνεχόμενες δόσεις χάνει την ρύθμιση.

Αναβίωση 120 δόσεων στα ασφαλιστικά Ταμεία
Μέσω του ίδιου νομοσχεδίου δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν χάσει ρύθμιση των 120 δόσεων προς ασφαλιστικά ταμεία να επανενταχθούν σε αυτή: Ειδικότερα, για χρέη του παρελθόντος προς το κέντρο είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών (ΚΕΑΟ) δίνεται προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου προκειμένου αυτά να «αναβιώσουν». Συγκεκριμένα, για την επανένταξη των πληγέντων από την πανδημία οφειλετών στις ρυθμίσεις και κυρίως σε αυτή των έως 120 δόσεων, που έχασαν δόσεις το διάστημα Ιουνίου – Οκτωβρίου, θα πρέπει να πληρωθεί η δόση Νοεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Στην πράξη, η επανένταξη συντελείται χωρίς καμία άλλη ενέργεια, με την καταβολή της δόσης του μηνός Νοεμβρίου 2020, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τέλος της χρονιάς.
Η προθεσμία καταβολής όλων των επόμενων δόσεων της ρύθμισης που αναβιώνει, παρατείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης.

Πηγή: enikonomia.gr