«Το ευρωπαϊκό εμπόριο κινείται μεταξύ πανδημίας και εμβολίου»

Ο αντίκτυπος του COVID-19 στο ευρωπαϊκό και διεθνές εμπόριο, η κυκλική οικονομία, η ψηφιοποίηση, η νέα ατζέντα καταναλωτών, οι δεξιότητες στην απασχόληση, ο κατώτατος μισθός στην Ε.Ε., η εταιρική διακυβέρνηση και το Brexit ήταν τα κύρια θέματα που εξετάστηκαν στο πλαίσιο του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της EuroCommerce.

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και εκπρόσωπος της Ε.Σ.Ε.Ε., ως τακτικό μέλος στο Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης του Εμπορίου, Βασίλης Κορκίδης, παρουσίασε τις βασικές παραμέτρους που επιδρούν εν πολλοίς, τόσο στο ευρωπαϊκό, όσο και στο ελληνικό οικονομικό και επιχειρηματικό γίγνεσθαι, ενημερώνοντας το σώμα για το οικονομικά στοιχεία του λιανικού και χονδρικού εμπορίου, όπως έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα, καθώς και για την τρέχουσα υγειονομική κατάσταση στο μέτωπο της πανδημίας.

Η παρουσίαση βασίστηκε στα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Παρακολούθησης του Νοεμβρίου για την Ελλάδα, με την ύφεση να αναμένεται μεταξύ 9 και 10,5% το 2020 και την ανάκαμψη μεταξύ 4-5% το 2021. Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή από το -1,3% θα διορθωθεί στο 0,9% το 2021. Η μακροπρόθεσμη αύξηση του ΑΕΠ, μετά το διάστημα πανδημίας, αναμένεται να είναι θετική, ενώ διαφαίνεται πως, στην ελληνική οικονομία, το «economic bounce back» είναι εμφανές και αναμενόμενο. Αναφορικά με το πεδίο της μάχης κατά της πανδημίας, ο Β. Κορκίδης παρουσίασε στοιχεία για τα κρούσματα που έχουν σημειωθεί μέχρι σήμερα, τις απώλειες ανθρώπινων ζωών, σημειώνοντας ότι, η υγειονομική κατάσταση είναι κρίσιμη, αλλά, μετά τις 4 εβδομάδες του lockdown, τα θλιβερά στοιχεία ευτυχώς βελτιώνονται καθημερινά και εξέφρασε την ελπίδα ότι, μεταξύ 7 και 14 Δεκεμβρίου, θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση, ώστε να αποφασιστεί εάν τα μικρά εμπορικά καταστήματα θα ανοίξουν με ασφάλεια πριν τα Χριστούγεννα.

Σχετικά με την οδηγία για τους κατώτατους μισθούς, που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο, θέτοντας στόχο 70% για την κάλυψη συλλογικών συμβάσεων και επιβάλλοντας ετήσιες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σε όλα τα κράτη μέλη, η EuroCommerce αμφισβήτησε τη νομιμότητα της χρήσης του άρθρου 153 της Συνθήκης ως νομικής βάσης, δεδομένου ότι αποκλείει ρητά την εναρμόνιση της ΕΕ για τις αμοιβές και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, επισημαίνοντας ότι θα υπονόμευε επίσης τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων σε εθνικό, τομεακό και εταιρικό επίπεδο.

Η Ε.Ε. δημοσίευσε τη Νέα Ατζέντα για τους Καταναλωτές (NCA) τον Νοέμβριο, θέτοντας πέντε προτεραιότητες και η EuroCommerce εργάζεται για να προετοιμάσει μια απάντηση στις επικείμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Επίσης, για τον κώδικα δεοντολογίας «Farm-to-Fork», η Ε.Ε. προσέγγισε την EuroCommerce για να εξετάσει το ενδεχόμενο υπογραφής ενός κώδικα συμπεριφοράς που προβλέπεται από τη συγκεκριμένη στρατηγική, με στόχο τη βελτίωση της βιωσιμότητας των τροφίμων μέσω υπεύθυνης επιχειρηματικής και εμπορικής πρακτικής.

Όσον αφορά στο επικείμενο Brexit, δεν υπάρχει σαφήνεια για το πού θα τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, φαίνεται ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα είναι πολύ περιορισμένη και δεν θα επηρεάσει την επιβολή επαχθών τελωνείων και απαιτήσεων πιστοποίησης.

Στη συνεδρίαση, αναφορικά με τον αντίκτυπο του COVID στο διεθνές εμπόριο, εκτιμήθηκε ότι ήταν ελαφρώς λιγότερο δραματικός των αρχικών προβλέψεων, σύμφωνα και με τα στοιχεία πρόσφατης έκθεσης της Tradeshift, η οποία έδειξε ότι η εμπορική δραστηριότητα, παγκοσμίως, αυξήθηκε κατά 15,2% το τρίτο τρίμηνο, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η ανάκαμψη της Ευρωζώνης μετά τον COVID θα ξεπεράσει τις άλλες δυτικές οικονομίες και την Κίνα.

Όσον αφορά στην κυκλική οικονομία, στο πεδίο της «πράσινης συμφωνίας» αναμένονται περαιτέρω πρωτοβουλίες για την εφαρμογή της, μεγάλος αριθμός των οποίων καθορίστηκαν στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής 2021. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν η τροποποίηση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης και η αναθεωρημένη νομοθεσία για τις γεωργικές και ενεργειακές εκπομπές, αλλά και τα θέματα που σχετίζονται με το σύστημα εμπορίας ρύπων, ώστε να αντικατοπτρίζει τον νέο στόχο του 2030.

Τέλος, στο πεδίο της ψηφιοποίησης και της εταιρικής διακυβέρνησης, ενθαρρύνεται η δημιουργία κοινών ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων για την υποστήριξη της ανταλλαγής δεδομένων του ιδιωτικού τομέα, την πρόσβαση σε δεδομένα του δημόσιου τομέα και την παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τα άτομα να μοιράζονται τα δεδομένα τους με ασφάλεια για κοινωνικό όφελος.

Η EuroCommerce έχει επισημάνει την ανάγκη αποφυγής κινδύνων παρεμβατικών πρακτικών και στρέβλωσης της καινοτομίας και του ανταγωνισμού που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων. Τέλος, η ΕΕ έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση, μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου του 2021, θέματα για τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση και τη δέουσα επιμέλεια ώστε να ενσωματώσει μακροπρόθεσμους στόχους βιώσιμης στρατηγικής.

Στις 2 Δεκεμβρίου 2020, η EuroCommerce διοργανώνει διαδικτυακά το ετήσιο συνέδριό της με τίτλο: «Εμπόριο – Μια ανθρώπινη επιχείρηση στην υπηρεσία του ανθρώπου» και θέμα: «Το μέλλον της εργασίας στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο μετά την πανδημία».