Στη Βουλή κατατέθηκε το ν/σ του Υπουργείου Εσωτερικών – Σημαντικές διατάξεις για τη λειτουργία των Δήμων (έγγραφα)

Στην Βουλή κατατέθηκε την Τρίτη το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο:

«Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Αν και ακόμη δεν έχει προγραμματισθεί πότε θα γίνει η συζήτηση στην Ολομέλεια, το εν λόγω νομοσχέδιο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς περιλαμβάνει σειρά σημαντικών διατάξεων για τους ΟΤΑ ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχουν και οι τροπολογίες που θα ενσωματωθούν σε αυτό.

Ενδεικτικά, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει:

-Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού ΟΤΑ

-Διαλειτουργικότητα Μητρώου Ανιρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα

-Ειδικές ρυθμίσεις για το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

…ενώ σημαντικό είναι το κεφάλαιο ΣΤ’ του νομοσχεδίου με θέμα «Ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», που έχει τα εξής περιεχόμενα:

Μπορείτε να δείτε όλο το νομοσχέδιο εδώ