Τουρισμός: Τώρα θα φανούν αντανακλαστικά και ικανότητες

Ανοιχτή στο ενδεχόμενο πρόσθετης στήριξης του τουρισμού εμφανίστηκε η κυβέρνηση στην 28η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός προσδιόρισε τα πρόσθετα μέτρα για το τέλος του επόμενου μήνα, όταν ουσιαστικά μπορεί να είναι πολύ αργά για επιχειρήσεις και εργαζομένους που ήδη έχουν πληγεί σημαντικά από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Ωραίο ακούγεται το «να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία» αλλά όταν μιλάμε για Τουρισμό υπάρχει χρονικός περιορισμός. Η προτεραιότητα βεβαίως είναι η προστασία της δημόσιας υγείας. Σε κάθε περίπτωση, ο ανασχεδιασμός της στρατηγικής θα πρέπει να γίνει με προσεκτικά, αλλά και γρήγορα βήματα, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες αλλά και την ασφάλεια του κόσμου. Εδώ λοιπόν, θα φανούν τα αντανακλαστικά και οι ικανότητες εκείνων που κατέχουν θέσεις «ευθύνης».