Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τις πορείες

Tο Εθνος της Κυριακής αποκαλύπτει την τελική μορφή του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες κι αφορά στις πορείες που θα γίνονται.

Σύμφωνα με το σχέδιο θα βασιστεί στους εξής πέντε πυλώνες:

  • Ο οργανωτής της πορείας θα είναι υπεύθυνος για την οµαλή πραγµατοποίησή της
  • Επιβολή περιορισµών «εάν πιθανολογείται ότι η διεξαγωγή τους θα διαταράξει δυσανάλογα την κοινωνικοοικονοµική ζωή της περιοχής»
  • Εξαιρείται ο εορτασµός της Πρωτοµαγιάς και της επετείου της 17ης Νοεµβρίου
  • Ειδική ιστοσελίδα προκειµένου να ενηµερώνονται οι πολίτες για τις κινητοποιήσεις και τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις
  • Ορίζεται «αστυνοµικός» ή «λιµενικός διαµεσολαβητής»