ΡΩΤΑΜΕ…

Ποια η θέση των Δημάρχων Α’ και Β’ Πειραιά για τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Σχιστό;