Γ. Σγουρός: Όχι στην ιδιωτικοποίηση υποδομών της ΕΥΔΑΠ

Ο επικεφαλής της «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», Γιάννης Σγουρός και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης,  με την ακόλουθη επιστολή τους προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, ζητούν την έκδοση ψηφίσματος  του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την μη ιδιωτικοποίηση των εξωτερικών δικτύων και υποδομών της ΕΥΔΑΠ μέσω ΣΔΙΤ.

«Με την Ευρωπαϊκή Κοινοτική οδηγία 2000/60 το νερό αποτελεί φυσικό πόρο και όχι εμπορικό προϊόν.

Η Κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και της Διεύθυνσης Δ18 (Ύδρευσης Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων) επιχειρεί μέσω ΣΔΙΤ την ιδιωτικοποίηση  των εξωτερικών δικτύων και υποδομών της ΕΥΔΑΠ.

Επειδή πιστεύουμε ότι αυτή η προσπάθεια οδηγεί μαθηματικά, βάσει και της διεθνούς εμπειρίας, στην αύξηση της τιμής του νερού και θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό αλλά και τις επιχειρήσεις γενικότερα, σε μία δύσκολη οικονομική  περίοδο που βρίσκεται η χώρα μας προτείνουμε το παρακάτω ψήφισμα:

  1. Να σταματήσει άμεσα κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση των εξωτερικών δικτύων και υποδομών της ΕΥΔΑΠ και να την σπάσει σε δύο κομμάτια
  2. Να σεβαστεί τις αποφάσεις του ΣΤΕ για την απαγόρευση της αποξένωσης του κράτους από τον έλεγχο της διαχείρισης του νερού
  3. Να σεβαστεί την Ευρωπαϊκή Κοινοτική οδηγία 2000/60 για το νερό και το ψήφισμα 64/292 του ΟΗΕ, ότι οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης αποτελούν βασικό ανθρώπινο δικαίωμα».