ΠΕΝΤΕΛΗ – Παρουσίασαν το σχέδιο αντιπυρικής προστασίας

Η Δήμαρχος Δήμητρα Κεχαγιά παρουσίασε το ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπυρικής προστασίας του Δήμου Πεντέλης, καθώς και τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας που έχει λάβει ο Δήμος για την αντιπυρική περίοδο.

Παρουσίασε τον χρονοδιάγραμμα για τον καθαρισμό των οικοπέδων, καθώς και το επιχειρησιακό σχέδιο για την πυρασφάλεια. Επίσης, ανακοίνωσε την ενίσχυση του προσωπικού κατά την αντιπυρική περίοδο, με έκτακτες προσλήψεις για την αποψίλωση και καθαρισμό αστικών και περιαστικών αλσυλλίων και δασών και τη στελέχωση των πυροφυλακίων του Δήμου. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την κάλυψη με πυροφύλακες σε όλα τα δύσκολα σημεία του Δήμου, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης φύλαξης και προσοχής.

Αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία του Δήμου με τους φορείς της πολιτείας και με τις εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην πόλη.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε η Δήμαρχος στην ανάγκη για περαιτέρω ευαισθητοποίηση των πολιτών για τους κινδύνους από τις δασικές πυρκαγιές και τους τρόπους πρόληψης τους, ενώ υπογράμμισε ότι και φέτος όπως όλες τις προηγούμενες χρονιές θα πραγματοποιηθούν προληπτικές εθελοντικές δράσεις με τη συμμετοχή των πολιτών.

Επίσης, απάντησαν σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων και άκουσαν τις προτάσεις τους, ώστε κάποιες από αυτές να ενταχθούν στο σχεδιασμό του Δήμου.

Κλείνοντας η Δήμαρχος ζήτησε την ενεργό συμμετοχή και την έμπρακτη συνεργασία όλων στην προσπάθεια να διαφυλαχθεί στο ακέραιο το δασικό, αστικό και περιαστικό περιβάλλον.